Voorgeschiedenis

In WOII is de kerk ernstig beschadigd: delen van het dak, de voorgevel, zijgevel en het interieur gingen verloren. Met de toen beschikbare middelen is de kerk zo goed mogelijk gerestaureerd en in 1950 weer in gebruik genomen. Ondanks regelmatig onderhoud werd 40 jaar later duidelijk dat de kerk toe was aan een ingrijpende restauratiebeurt: het dak lekte op vele plaatsen omdat de leien niet meer goed lagen of kapot waren, de balken waarin de toren op het dak rust zakten in waardoor de toren steeds verder scheef zakte, de klokken waren ontregeld, de voegen vielen uit de muren, het natuursteen van de gevel en rond de ramen brokkelden af, het plafond was beschadigd door lekkages, het interieur was verwaarloosd en het orgel was bijna onbespeelbaar. Bovendien voldeed de veiligheid niet aan de ARBO voorwaarden. In 2000 werd een restauratiecommissie vanuit het College van Kerkrentmeesters gevormd die samen met een architect, experts van Monumentenwacht, erkende restaurateurs en orgelbouwers de noodzakelijke werkzaamheden inventariseerde en de financiële mogelijkheden onderzocht. De kosten voor de restauratie werden geraamd op € 600.000. In 2005 begon de restauratie die medio 2006 werd afgerond. Op 30 november 2004 werd de onafhankelijke culturele Stichting Johannes Engelen opgericht met als doel inzamelingen en acties onder een breed publiek te organiseren voor het Behoud van de Monumentale Kerk te Gennep.

Restauratie werkzaamheden

Op 21 april 2005 werd de toren gelicht, in een steiger op de grond geplaatst, gerepareerd en voorzien van een nieuw leien dak. Op 15 juni werd de toren herplaatst. In de tussentijd werd het mechaniek van de klokken  gereviseerd en de torenhaan gerestaureerd. In zomer en najaar is het gehele dak opnieuw gedekt met leien (deels oude, deels nieuwe) en zijn de doorgezakte balken vervangen. De muren zijn nieuw gevoegd en gerepareerd waar nodig. De kerkdeur is vernieuwd, het plafond is geschilderd, er is een plafondverwarming aangebracht en de entree en consistorie zijn opgeknapt.

In november 2005 werd het orgel onder handen genomen Het is geheel uit elkaar genomen en gereviseerd; het orgelfront is opnieuw gelakt, de engelen zijn verguld en op de orgelgalerij en de preekstoel is een speciale was aangebracht.

Rondom de kerk is de tuin opnieuw aangelegd, de stoepen en de bestrating zijn vernieuwd. Op 20 mei 2006 is de restauratie officieel afgesloten.

Financiën

De restauratie werd mogelijk gemaakt met subsidies van Rijk (Monumentenzorg), Provincie en Gemeente (samen ongeveer 2/3 van het totale bedrag), de rest werd bijeengebracht door de restauratiecommissie van het College van Kerkrentmeesters en de Stichting Johannes Engelen tot Behoud van de Monumentale Protestantse Kerk te Gennep. De Stichting Johannes Engelen organiseerde diverse acties (concerten, leienactie, verkoop van ansichtkaarten, kaarsen en Cd’s, open dagen, exposities) en wist enkele grote culturele fondsen te interesseren voor het monumentale gebouw.