Exterieur

De Protestantse Kerk is een driezijdig gesloten zaalkerk, 1661-1663, met open klokkentorentje op het dak, een eenvoudig versierde puntgevel aan de voorzijde en een barokke ingangsomlijsting. In de klokkenstoel zijn twee luidklokken, deze zijn gemaakt door Alexis Juliën uit Lotharingen, gegoten in 1695 met een diameter van respectievelijk 63,8 en 55,4 cm. 

Het is de oudste kerk op Nederlands grondgebied, die met eigen middelen gebouwd is. In de 16de eeuw was Gennep een geliefd toevluchtsoord voor protestanten uit de Nederlanden die in opstand waren gekomen tegen de Spaanse koning. Gastvrij werden ze onthaald in tolerant Gennep, waar protestanten en katholieken de eerste tijd samen kerkdiensten bijwoonden. In Gennep kon het. Later werd deze kerk gebouwd met giften van maar liefst 200 gemeenten. Zo kon in drie jaar tijd de kerk opgeleverd worden. Hiermee werd de eerste protestantse kerk van Nederland, gebouwd met eigen middelen, een feit.