Op reis met Johannes Engelen

In 1650 besloot de kerkenraad van de protestantse gemeente Gennep dat het tijd was een eigen kerk te bouwen. Om dit te kunnen bekostigen besloot de toenmalige dominee Johannes Engelen collectereizen te gaan maken en zo het geld bij elkaar te bedelen. In totaal maakte hij vijf reizen, samen met enkele kerkenraadsleden.
De giften werden genoteerd in het Collect Buch.

Op de kaft stond “Collectenbuch der reformierten Gemeinde zu Gennep zu Erbauung eines Predigt-Hauses Anno 1655”. Het Collect Buch bestond uit twee delen; het tweede deel is zwaar beschadigd tijdens WOII.