Interieur

Ramen

De kerkramen hebben een ronde boog, passend bij de vroegbarokke stijl. Buiten zijn zij versierd met witte groefsteen en gele
mergelsteen. Aan het model van de ramen is niets veranderd sinds 1663. Na de vele oorlogen en bezettingen in de 18e en eerste helft van de 19e eeuw moesten de ramen worden gerestaureerd. Er werden tekeningen gemaakt in 1840, maar het duurde tot 1853 voor men het geld bijeen had om de restauratie uit te voeren. In de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste ruiten ge­broken. Bij de restauratie na de oorlog hebben de ramen in de voorge­vel hun originele indeling gehouden, die in de zijgevels hebben een grotere vakverdeling ge­kregen.

Ter gelegenheid van het 300-jarige bestaan van de kerk in 1963 zijn gravures in de ruiten aangebracht door glazenier Jaap van Staveren uit Dordrecht.

De raamgravures aan de rechterkant bij binnenkomst verbeel­den symbolen en teksten voor Advent en Kerst­feest (raam 1), lij­den en sterven van Christus (raam 2), Pasen en Hemel­vaart (raam 3).

Aan de linkerkant zijn Christe­lijke sym­bolen te zien: de Griekse letters chi-rho ofwel Christusmono­gram; alpha en omega, de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, symbool van God’s almacht; de vis als teken van het Griekse woord ichtus, het symbool voor christen zijn (raam 1); Pinksteren en de kaars als symbool van het licht der wereld dat de kerk moet zijn (raam 2); stromend water als teken van de doop; brood en beker voor avondmaal en het Hugenotenkruis als sym­bool van het protestantisme (raam 3).

Het Hugenotenkruis dateert uit de 17e eeuw en is waar­schijnlijk ontworpen door edelsmid Maystre in Nimes in Frankrijk in 1688. Het Hugenotenkruis bestaat uit een Mal­tezerkruis (een geestelijke ridderorde uit de middeleeu­wen), waarvan de armen onderling verbonden zijn door een krans van vier lelies of harten, symbolen van reinheid en trouw. De krans verwijst ook naar de doornenkrans van Christus. De acht uiteinden van het kruis hebben ieder een parel, symbool voor de acht zaligsprekingen van de Berg­rede. De 12 punten die het gehele kruis heeft verwijzen naar de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. Onderaan het kruis hangt een duif, symbool van vrede en van de Heilige Geest.