Reis III Zuid Holland en Zeeland

In 1656 reisde Ds. Johannes Engelen ook naar Zuid Holland en Zeeland, waarschijnlijk in het najaar. De aantekeningen van die reis stonden in deel 2 van het Collect Buch. Jammer genoeg zijn die bladzijden van deel 2 verloren gegaan, maar in het kasboek van de kerkrentmeester uit die tijd vinden we aantekeningen daarover. De kerkrentmeester heeft nauwkeurig naam en toenaam, plaats en gift genoteerd. Afgaande op de plaatsen waar men giften kreeg, heeft het gezelschap langs de grote rivieren in de Betuwe gereisd naar Rotterdam. Er zijn giften geboekt uit Zoelmond, Buren, Tiel, Bommel, Dordrecht, IJsselmonde en de Raad van de Admiraliteit van Rotterdam.

Vandaar ging het per schip naar de Zeeuwse eilanden Tholen, Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid Beveland en Walcheren.
De grootste giften kwamen van de overheid, de Provincie Zeeland zelf, de classis Walcheren en de rijke steden Veere, Vlissingen en Zierikzee. Daarnaast zijn er nog giften uit 39 andere plaatsen, steden zoals Middelburg, Domburg, Goes en vele kleine dorpen. De opbrengst was ruim 313 RT. De reis over de Zeeuwse wateren, het bezoek aan een haven zoals Vlissingen moeten grote indruk hebben gemaakt op Johannes Engelen en zijn medereizigers.